ഡബ്ലിനിൽ മലയാളി വിദ്യാർത്ഥിനികൾ താമസസ്ഥലം തേടുന്നു

ഡബ്ലിനിലെ Griffith College-ല്‍ അഡ്മിഷന്‍ ലഭിച്ച മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥിനികള്‍ പ്രദേശത്ത് താമസസ്ഥലം തേടുന്നു. ഫെബ്രുവരി 1 മുതല്‍ സ്ഥലം ലഭിക്കാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.

വാടകയ്ക്ക് താമസസ്ഥലം നല്‍കുന്നവര്‍ ബന്ധപ്പെടുക: 087 6261 590

comments

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: