നഴ്സുമാർക്ക് ഏജൻസി ജോലിയിലൂടെ അധികവരുമാനം കണ്ടെത്താൻ സുവർണ്ണാവസരമൊരുക്കി
ഐറിഷ് നഴ്സിങ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഏജൻസിയായ Hollilander

Temporary/locum ജോലികള്‍ അന്വേഷിക്കുന്ന നഴ്‌സുമാര്‍ക്ക് സന്തോഷവാർത്തയുമായി Hollilanders. ഐറിഷ് ഹെൽത്ത് കെയർ മേഖലയിലേക്ക് മെഡിക്കൽ പ്രൊഫഷണൽസിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രമുഖ ഏജൻസിയായ Hollilanders ആണിപ്പോൾ നഴ്സുമാർക്ക് ഏജൻസി സ്റ്റാഫായി ജോലി ചെയ്യാൻ അവസരമൊരുക്കുന്നത്.

സ്ഥിരമായി ഒരു സ്ഥാപനത്തിന് കീഴില്‍ തന്നെ ജോലി ചെയ്യാതെ, വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്കായി ഏജന്‍സി വഴി ജോലി ചെയ്യുന്ന രീതിയാണ് ഏജന്‍സി വര്‍ക്ക്.ഇതുവഴി നിലവിലുള്ള ജോലിയുടെ വരുമാനത്തിന് പുറമെ അധിക വരുമാനവും നഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും നേടുകയും ചെയ്യാം.

ഈ മികച്ച അവസരം വിനിയോഗിച്ച് അധിക വരുമാനം നേടാൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ലിങ്ക് https://forms.gle/3UCxCvmWGvbrnrek7 വഴി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം. St. John of God ; Newcastle hospital തുടങ്ങി നിരവധി നഴ്സിംഗ് ഹോം ഗ്രൂപ്പുകളുമായി കൈകോർത്താണ് Hollilanders നഴ്സുമാർക്ക് മികച്ച വരുമാനം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഷിഫ്റ്റ് ജോലികൾക്കായി നൂറുകണക്കിന് ഒഴിവുകളാണ് ഉള്ളതെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

ഹെൽത്ത് കെയർ അസിസ്റ്റന്റ് ന് (HCA) മണിക്കൂറിന് ശരാശരി €16.32- €33.77 എന്ന നിരക്കും നഴ്‌സുമാർക്ക് €30.01- €50.65 യും Hollilanders വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മണിക്കൂറിന് (ഷിഫ്റ്റ് ജോലിയുടെ സ്വഭാവവും നഴ്സിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസും പരിഗണിച്ചായിരിക്കും തുക കണക്കാക്കുക)

Overseas Recruitment:


We have successfully been in the business for over 10 years and every year we have provided the Healthcare system with proficient and expert workers from India, Nepal, Philippines, and Africa in the field of Nursing, Social care, and Healthcare.
We are also recruiting NMBI Decision letter holders to Irish Nursing Homes and Hospitals.
Candidates who are in their last stage of processing can also send their CVs to us. We are offering very competitive and beneficial package that includes:


 RCSI test €2500
 Atypical permit €250
 Critical skill permit €1000
 Relocation allowance. 


For any for further information you can send an email to agencyworkers@hollilander.com or drop a WhatsApp message to +353 872763474 


CONTACT US TODAY!
Connect with us through social platforms to stay updated:
Website- https://hollilander.ie/
LinkedIn- Hollilander Recruitment 
Facebook- Hollilander (Nurses for Ireland)
YouTube- Hollilander Recruitment
Instagram- Hollilander.recruitment

comments

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: