ട്രിനിറ്റി സർവ്വകലാശാല സ്കൂൾ ഓഫ് നഴ്സിങ് Preceptorship അവാർഡ് കരസ്ഥമാക്കി അയർലൻഡ് മലയാളി ബിൽഷാ ബേബി

ട്രിനിറ്റി സര്‍വ്വകലാശാല സ്കൂള്‍ ഓഫ് നഴ്സിങ് ആന്റ് മിഡ‍്‍വൈഫറിയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ Preceptorship അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയായി അയര്‍ലന്‍ഡ് മലയാളിയായ ബില്‍ഷ ബേബി. ഈ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയാവുന്ന ആദ്യ മലയാളിയാണ് ബില്‍ഷ ബേബി.

comments

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: