അയർലണ്ടിൽ വൈകല്യമുള്ളവർക്കായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന 11 കെയർ ഹോമുകൾ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല; രോഗബാധ തടയുന്നതിലും വീഴ്ച

അയര്‍ലണ്ടില്‍ വൈകല്യമുള്ളവര്‍ക്കായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന 27 കെയര്‍ ഹോമുകളില്‍ Health Information and Quality Authority (Hiqa) പരിശോധന. ഇതില്‍ 11 എണ്ണം മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചല്ല പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത് എന്ന് പരിശോധനയില്‍ കണ്ടെത്തിയതായി Hiqa പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. St Michael’s House നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനത്തില്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് ആവശ്യത്തിന് പരിശീലനം നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്നും, അന്തേവാസികളുടെ അവകാശങ്ങള്‍ കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും വ്യക്തമായി. ഇവിടെ രോഗബാധ തടയാന്‍ മതിയായ സംവിധാനങ്ങളുമില്ല. ഇതേ മാനേജ്‌മെന്റ് നടത്തുന്ന മറ്റൊരു കെയര്‍ഹോമിലും ജീവനക്കാര്‍ക്ക് കൃത്യമായ പരിശീലനം ഇല്ലെന്ന് കണ്ടെത്തി. … Read more