പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ മെഡിസിൻ, ഡെന്റിസ്ട്രി, വെറ്റിനറി, ഫാർമസി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, നഴ്സിംഗ് കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള(2023-24) അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നു. ഉടൻ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക.

മുൻവർഷങ്ങളിലെ പ്രവേശന പരീക്ഷകളിൽ സമ്പൂർണ വിജയം കൈവരിച്ച Studywell Medicine എന്ന സ്ഥാപനം കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും സൗകര്യാർത്ഥം 2023 ലെ പ്രമുഖ യൂറോപ്യൻ മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലേക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ ഓൺലൈൻവഴി നടത്തപ്പെടുന്നു. ഈ അവസരം പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്താവുന്നതാണെന്ന് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടർ മനോജ് മാത്യു അറിയിച്ചു.
ഞങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകൾ:

 1. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫീസ്.
 2. ഫീസ് തവണകളായി അടക്കാനുള്ള സൗകര്യം.
 3. പൂർണമായും ഓൺലൈനിൽ അപേക്ഷിക്കാം.
 4. No HPAT.
 5. പ്രതിമാസം €667 മാത്രം ഫീസ്.
 6. മെഡിക്കൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ നേരിട്ടുള്ള അയർലണ്ടിലെ ഏക പ്രതിനിധി.
 7. Ireland , UK, Bulgaria , India എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യം.
 8. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ മെഡിസിൻ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളും അവരുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം.
 9. UK,Bulgaria, Ireland, India എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഇന്റേൺഷിപ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുമായി നേരിട്ട് സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം.
 10. പഠിച്ചിറങ്ങി ജോലിയിൽ പ്രവേശിച്ച കുട്ടികളുമായി സംസാരിക്കാനുള്ള അവസരം.
 11. വർഷങ്ങളുടെ സേവന പാരമ്പര്യം.
 12. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത് താമസ സൗകര്യം.

2023 -ൽ മെഡിസിൻ, ഡെന്റിസ്ട്രി, വെറ്റിനറി, ഫാർമസി, ഫിസിയോതെറാപ്പി, നഴ്സിംഗ് പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ ഉടൻ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടു സീറ്റ് മുൻകൂട്ടി ബുക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് ഈ മേഖലയിൽ വർഷങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന പരിചയമുള്ള സ്റ്റഡിവെൽ മെഡിസിൻ എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രതിനിധികൾ അറിയിച്ചു. ഞങ്ങളുടെ സേവനങ്ങളെ കുറിച്ച് കുട്ടികളുടെയും മാതാപിതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്കും അവലോകങ്ങൾക്കും വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾക്ക് ഉടൻ ബന്ധപ്പെടുക.

മനോജ് മാത്യു (Ireland) +353(0)873121962
രാജു മാത്യു (UK) 00447884417755
Email: info@studywellmedicine.com
Web: www.studywellmedicine.com

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: