ഈമൺ റയാന് രണ്ടാം കോവിഡ് ടെസ്റ്റിൽ ഫലം നെഗറ്റീവ്; ലോക പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കും

ഗതാഗത, പരിസ്ഥിതി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഈമൺ റയാന് രണ്ടാം ടെസ്റ്റിൽ കോവിഡ് നെഗറ്റീവ്. നേരത്തെ ലോക പരിസ്ഥിതി സമ്മേളനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനായി ഗ്ളാസ്ഗോയിലേക്ക് പോകുന്നതിനു മുമ്പായി നടത്തിയ ആദ്യ പിസിആർ ടെസ്റ്റിൽ മന്ത്രിക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതായി വാർത്തയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതോടെ അദ്ദേഹം യാത്ര റദ്ദാക്കി. എന്നാൽ രണ്ടാമത് ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി നിർദ്ദേശിക്കുകയും അതിൽ നെഗറ്റീവ് ഫലം ലഭിക്കുകയും ചെയ്തതായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. ഇതോടെ ഈയാഴ്ച തന്നെ റയാൻ COP26 climate conferenceനായി ഗ്ളാസ്ഗോയിലേക്ക് പോകും. നേരത്തെ ടെസ്റ്റ് … Read more