എന്റെ സലോമിക്ക്…; “അറ്റുപോകാത്ത ഓർമകൾ” മലയാളി സമൂഹത്തെ ഓർമിപ്പിക്കുന്നതെന്ത്?

മതഭ്രാന്തന്മാർ കൈപ്പത്തി വെട്ടിയെടുത്ത ജോസഫ് മാഷിന്റെ “അറ്റുപോകാത്ത ഓർമകൾ” എന്ന ഡി സി ബുക്സ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആത്മകഥ വായിച്ചത് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായിരുന്നു . ആദ്യപേജിൽ ഒരു വാചകം മാത്രം. “എന്റെ സലോമിക്ക്…” സഭ അധികാരികളുടെ പീഡനം മൂലം ഡിപ്രഷനിലേക്കു പോയി പിന്നീട് ആത്മഹത്യയിൽ അഭയം തേടിയ തന്റെ പങ്കാളിക്കല്ലാതെ വേറെ ആർക്കാണ് ഈ പുസ്തകം സമർപ്പിക്കാനാവുക? ചോദ്യപേപ്പർ വിവാദത്തിന്റെ തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ തീയതി സഹിതം ഓരോ ദിവസവും സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായും സത്യസന്ധമായും … Read more