അയർലണ്ടിൽ ഞായറാഴ്ച രാത്രി മുതൽ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും; ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാം

ഈ ഞായറാഴ്ച രാത്രി 1 മണിക്ക് അയർലണ്ടിലെ സമയം ഒരു മണിക്കൂർ മുന്നോട്ട് നീങ്ങും; ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ്ങിനെ പറ്റി അറിയാം ഡേ ലൈറ്റ് സേവിങ് കാരണം അയര്‍ലണ്ടില്‍ ഈ ഞായറാഴ്ച മുതല്‍ ക്ലോക്കുകള്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുന്നോട്ട് പോകും. കഴിഞ്ഞ വിന്റര്‍ സീസണില്‍ ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുന്നോട്ട് മാറ്റിയ സമയമാണ് മാര്‍ച്ച് 31 ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും പഴയത് പോലെ ആക്കുന്നത്. ഓരോ വര്‍ഷവും ഒക്ടോബറിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ചയും, മാര്‍ച്ചിലെ അവസാന ഞായറാഴ്ചയുമാണ് ഇത്തരത്തില്‍ സമയം മുന്നോട്ടും, … Read more