കാര്‍ണിവലിന് ചായക്കടയുമായി SPICE GIRLS LUCAN

കേരളത്തിലെ ഉത്സവങ്ങളിലും ,പെരുന്നാളുകളിലും ,കാണുന്ന ചായക്കടകളും അവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നാടന്‍ വിഭവങ്ങളും മലയാളിക്ക് എന്നും പ്രിയപ്പെട്ടത് തന്നെയായിരുന്നു ,അയര്‍ലണ്ട് മലയാളികളുടെ ഏറ്റവും വലിയ സാംസ്‌കാരിക ഉത്സവമായ ,കേരള ഹൌസ് കാര്‍ണിവലിന് ഒരു ചായക്കട കൂടി ഉണ്ടായാല്‍ എങ്ങനെയിരിക്കും ?
അതുതന്നെയാണ് ലുകാനില്‍ നിന്നുള്ള SPICE GIRLSചെയ്യാന്‍ പോകുന്നതും ,തനി നാടന്‍ പാചക കൂട്ടുകളുമായി,വീട്ടില്‍ പാചകം ചെയ്യുന്ന പലഹാരങ്ങള്‍ ഉള്‍പെടുത്തി ഒരുക്കുന്ന ചായക്കട .ചായക്കടയുടെ കൂടുതല്‍ വിശേഷങ്ങള്‍ അടുത്തറിയാന്‍ ,24 ാം തീയതി വരെ കാത്തിരിക്കാം .

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: