സെന്റ് സ്റ്റീഫൻസ് ഗ്രീനിൽ ഏഴു നിലകളുള്ള ഹോട്ടൽ നിർമ്മിക്കാൻ കൗൺസിലിന്റെ അനുമതി

ഡബ്ലിനിലെ സെന്റ് സ്റ്റീഫന്‍സ് ഗ്രീനില്‍ ഏഴ് നില ഹോട്ടല്‍ കെട്ടാന്‍ അനുമതി നല്‍കി സിറ്റി കൗണ്‍സില്‍. Iveagh Gardens-ന് അഭിമുഖമായി 120 റൂമുകളുള്ള ഹോട്ടല്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നത് Charlie and Max O’Reilly Hyland ആണ്. നഗരത്തിന്റെ ഉള്‍ഭാഗത്ത് നവീനമായ രീതിയിലുള്ള ഹോട്ടല്‍ നിര്‍മ്മിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് പ്ലാനിങ് അനുമതി നല്‍കവേ കൗണ്‍സില്‍ പറഞ്ഞത്. ഹോട്ടല്‍ കെട്ടിടം നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അടുത്തായി തന്നെ ഗതാഗതമടക്കമുള്ള മറ്റ് സൗകര്യങ്ങളുമുണ്ട്. നിലവിലെ കെട്ടിടങ്ങളെ സാരമായി ബാധിക്കുന്ന രീതിയിലല്ല ഹോട്ടല്‍ പണിയുകയെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. മാത്രമല്ല നിലവിലെ ചരിത്രപ്രാധാന്യമുള്ള … Read more