ഡബ്ലിനിൽ മലയാളി നഴ്‌സ് അന്തരിച്ചു

ഡബ്ലിൻ: ഡബ്ലിൻ  ബ്ലാഞ്ചാർഡ്‌സ്‌ടൗണിൽ  താമസിക്കുന്ന മലയാളി നഴ്‌സ്‌ , ബിനുമോൾ പോളശ്ശേരി അന്തരിച്ചു. കുറച്ചുകാലമായി ഉണ്ടായിരുന്ന രോഗത്തെ തുടർന്നാണ് അന്ത്യം. ഡബ്ലിൻ നാഷണൽ മറ്റേർണിറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ നഴ്‌സ്‌ ആയിരുന്നു.

കോട്ടയം കാളികാവ് പി.ജെ ഉലഹന്നാന്റെയും (Retd. പ്രൊഫസർ) മേരിയുടെയും മകളാണ്. 

ഭർത്താവ്: ബിനോയ് ജോസ് 

മക്കൾ: എഡ്വിൻ, ഈതൻ , ഇവാ 

സംസ്കാരം കേരളത്തിൽ ആയിരിക്കും. മറ്റു വിവരങ്ങൾ പിന്നീട്.

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: