അയർലണ്ടിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ ക്രാന്തി ‘ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് ‘ ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു

ഇടതുപക്ഷ സാംസ്‌കാരിക സംഘടനയായ ക്രാന്തി അയർലണ്ടിലുടനീളം ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ എന്ന പേരിൽ പ്രചാരണം ആരംഭിക്കുന്നു . ക്രാന്തിയുടെ നിലവിലുള്ള വിവിധ യൂണിറ്റുകളായ വാട്ടർഫോർഡ് , കിൽക്കെനി , കോർക്ക് ,ലെറ്റർകെന്നി ,ഡബ്ലിൻ നോർത്ത് ,ഡബ്ലിൻ സൗത്ത് , ദ്രോഹിദ എന്നീ പ്രദേശങ്ങളിൽ ആണ് സെപ്തംബര് 24 ശനിയാഴ്ച ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ ഉത്‌ഘാടനം നടത്തുന്നത്.

ഭീമാകാരമായ മൾട്ടി നാഷണൽ കോർപറേറ്റുകളുടെ ആഘാതം കാരണം ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങൾ ലോകമെമ്പാടും പ്രതിസന്ധിയിൽ ആണ് . ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ചെറുകിട വ്യവസായങ്ങളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ആണ് ക്രാന്തി അയർലണ്ടിന്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചത്. അയർലണ്ടിലെ സെൻട്രൽ സ്റ്റാറ്റിറ്റിക്‌സ് ഓഫീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത പ്രകാരം 50 % ചെറുകിട , ഇടത്തരം സംരംഭകർ 2020 ൽ അടച്ചുപൂട്ടേണ്ടി വന്നു എന്നാണ് കണക്കുകൾ.

ചെറുകിട റീട്ടെയിൽ മേഖലയെ പിന്തുണച്ച് ആശങ്കാജനകമായ ഈ പ്രവണത മാറ്റാൻ ബോധപൂർവമായ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യമാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, ക്രാന്തി അയർലൻഡ് അതിന്റെ നിരവധി ശാഖകളിലൂടെ റിപ്പബ്ലിക് ഓഫ് അയർലണ്ടിലെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ സെപ്തംബര് 24 ശനിയാഴ്ച്ച ‘ദി ലോക്കൽ ഷോപ്പിംഗ് കാമ്പെയ്ൻ’ ആരംഭിക്കുന്നത്. കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ, ക്രാന്തി അയർലണ്ടിന്റെ പ്രാദേശിക ശാഖകൾ ചെറിയ റീട്ടെയിൽ ഷോപ്പുകളിൽ പ്രാദേശിക ഷോപ്പിംഗ് പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ഈ കാമ്പെയ്‌ൻ local ഷോപ്പിംഗിൽ ഏർപ്പെടാൻ പൊതുജനങ്ങളെ പ്രചോദിപ്പിക്കുമെന്ന് ക്രാന്തി അയർലൻഡ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, ഇത് അതിജീവിക്കാനുള്ള പോരാട്ടവുമായി പോരാടുന്ന ചെറുകിട കടകളെ പിന്തുണയ്ക്കും.

comments

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: