ലോകത്ത് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ഏറ്റവും കുറവുള്ള നഗരങ്ങളിൽ ഏഴാം സ്ഥാനത്ത് ഡബ്ലിൻ

ലോകത്ത് സാമ്പത്തികനേട്ടം ഏറ്റവും കുറവുള്ള 10 നഗരങ്ങളിലൊന്ന് ഡബ്ലിന്‍. ബ്രിട്ടനിലെ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കമ്പനിയായ CIA Landlord നടത്തിയ ഗവേഷണത്തിലാണ് ലോകത്തെ 56 പ്രധാന നഗരങ്ങളില്‍ നിന്നും ജനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തികമായി നേട്ടം ഏറ്റവും കുറവുള്ള 10 നഗരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്. ഡിസ്‌പോസബിള്‍ ഇന്‍കം (ടാക്‌സും മറ്റും കഴിഞ്ഞ് ഒരാള്‍ക്ക് കയ്യില്‍ ചെലവാക്കാനായി ലഭിക്കുന്ന പണം) അനുസരിച്ച് പട്ടികയില്‍ ഏഴാം സ്ഥാനത്താണ് ഡബ്ലിന്‍. നഗരത്തിലെ ജീവിതച്ചെലവ്, ശരാശരി വാടകനിരക്ക്, ശരാശരി ശമ്പളം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പട്ടിക തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഡബ്ലിനില്‍ ഒരു ത്രീ … Read more