അയർലണ്ട് മലയാളികൾ അണിയിച്ചൊരുക്കിയ ഹ്രസ്വചിത്രം ‘പരസ്പരം’ റിലീസ് ചെയ്തു

കോവിഡ് കാലത്തെ ജീവിതം വരച്ചു കാട്ടിയ ‘ഹൃദയപൂർവം 1 & 2’, ഒരു കൊച്ചു കുട്ടിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിലൂടെ പരസ്പര സ്നേഹം എന്തെന്ന് കാട്ടിത്തന്ന ‘സാന്റാക്ക് സ്വന്തം അന്നമോൾ’ എന്നീ ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങൾക്ക് ശേഷം അയർലണ്ട് നിവാസിയും ചാർട്ടേർഡ് അക്കൗണ്ടന്റും ആയ ദിബു എം. തോമസ് എഴുതി സംവിധാനം ചെയ്ത പുതിയ ഷോർട്ട് ഫിലിം ആണ് ‘പരസ്പരം.’ ആനുകാലിക പ്രസക്തമായ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഈ ഹ്രസ്വചിത്രം അയർലണ്ട് ജീവിതത്തിൽ പ്രവാസികൾ അനുഭവിച്ചതും അനുഭവിക്കുന്നതുമായ കാര്യങ്ങൾ ആണ് പറയുന്നത്. അയർലണ്ട് … Read more