അയർലണ്ടിൽ കാറ്റാടി മില്ലുകൾ വഴി ഏപ്രിലിൽ നടത്തിയത് റെക്കോർഡ് ഊർജ്ജോൽപ്പാദനം; ഇന്ധനവില വർദ്ധനയ്ക്കിടെ മികച്ച നേട്ടം

അയര്‍ലണ്ടില്‍ കാറ്റാടി മില്ലിലൂടെ (Wind Mill ) ഇതുവരെയുള്ളതില്‍ ഏറ്റവുമധികം വൈദ്യുതി ഉല്‍പ്പാദനം നടന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലില്‍. Wind Energy Ireland പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2021 ഏപ്രിലിനെക്കാള്‍ 7% കൂടുതല്‍ ഊര്‍ജ്ജം ഉല്‍പ്പാദിപ്പിക്കാന്‍ പോയ മാസം സാധിച്ചു. ഊര്‍ജ്ജനിരക്ക് നിയന്ത്രണാതീതമായി ഉയര്‍ന്നിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ വലിയ നേട്ടമാണിത്. ആകെ ഊര്‍ജ്ജത്തിന്റെ 32 ശതമാനവും വിന്‍ഡ് മില്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഏപ്രിലില്‍ ഉത്പാദിപ്പിക്കാന്‍ സാധിച്ചതായി റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. വിന്‍ഡ് ടര്‍ബൈനുകള്‍ വഴി കൂടുതലായി ഊര്‍ജ്ജോല്‍പ്പാദനം സാധ്യമായതോടെ ഏപ്രിലില്‍ വൈദ്യുതിയുടെ ഹോള്‍സെയില്‍ … Read more