ഡബ്ലിന്‍ യാകോബായ പള്ളിയില്‍ അഭി. തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി നയിക്കുന്ന വാര്‍ഷിക ധ്യാനം.

 

ഡബ്ലിന്‍ യാകോബായ പള്ളിയില്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും നടത്തിവരാറുള്ള വാര്‍ഷിക ധ്യാനം (Dublin Convention) ഈ വര്‍ഷവും പൂര്‍വാധികം ഭംഗിയായി നടത്തുവാന്‍ കര്‍ത്താവില്‍ പ്രത്യാശിക്കുന്നു. ഒക്ടോബര്‍ 28,29,30 തീയതികളില്‍ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്ന ധ്യാനത്തില്‍ യാകോബായ സഭയിലെ അഭി. കുര്യാക്കോസ് മാര്‍ തെയോഫിലോസ് തിരുമേനി നയിക്കുന്നതായിരിക്കും. ധ്യാനത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാന്‍ എല്ലാവരെയും ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: