കരളിന്റെ കരളേ… നിസ്സാരമാക്കല്ലേ, ഈ ലക്ഷണങ്ങൾ കരൾ രോഗത്തിന്റേതാകാം

മനുഷ്യ ശരീരത്തില്‍ അതീവ പ്രാധാന്യം അര്‍ഹിക്കുന്ന അവയവമാണ് കരള്‍. ശരീരത്തിലെ വിഷ പദാര്‍ത്ഥങ്ങളെ വിഘടിപ്പിക്കുക, പിത്തരസം ഉത്പാദിപ്പിക്കുക തുടങ്ങി വിവിധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളാണ് കരള്‍ നമ്മുടെ ശരീരത്തില്‍ ചെയ്യുന്നത്. ഈ അടുത്ത കാലത്തായി വലിയൊരു വിഭാഗം ആളുകളും പ്രയഭേദമന്യേ വിവിധ കരള്‍ രോഗങ്ങള്‍ നേരിടുന്നതായി കണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. മദ്യപാനത്തിന് പുറമെ ഭക്ഷണശീലമടക്കം കരള്‍ രോഗത്തിന്റെ കാരണങ്ങള്‍ പലതാകാം. അതുപോലെ ശരീരത്തില്‍ കാണുന്ന പല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും കരള്‍ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളുമാകാം. കരള്‍ രോഗത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങള്‍ നമ്മുടെ പാദങ്ങളിലും കാണാനാകും. അവ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് … Read more