അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലഘൂകരിക്കുമെന്ന് Taoiseach

അടുത്തയാഴ്ച മുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളില്‍  ഇളവു വരുത്താന്‍ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായി Taoiseach പറഞ്ഞു. Omicron വേരിയന്റിനെതിരായുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍  പുരോഗതി ഉണ്ടെന്നു Micheál Martin പറഞ്ഞു, അടുത്ത Nphet മീറ്റിംഗിന് ശേഷം നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് വരുത്താമെന്ന് സൂചിപ്പിച്ചു. അടുത്തയാഴ്ച Nphet-ന്റെ ഒരു മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകും. നിലവിലെ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഞങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു, പക്ഷേ അതിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി ഒന്നും പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇതുവരെ ആയിട്ടില്ല. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ലെ  ആളുകൾ എന്താണ് omicron ന്‍റെ … Read more