അയർലണ്ടിലെ പണപ്പെരുപ്പത്തിൽ നേരിയ കുറവ്; എന്നിട്ടും വിപണിവില മേൽപ്പോട്ട്

അയര്‍ലണ്ടിലെ പണപ്പെരുപ്പം കുറഞ്ഞു. സെന്‍ട്രല്‍ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്‌സ് ഓഫിസിന്റെ (CSO) ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെയുള്ള രാജ്യത്തെ Consumer Price Index (CPI) 5.1% ആണ്. CPI മൂല്യം കണക്കാക്കിയാണ് രാജ്യത്തെ പണപ്പെരുപ്പം എത്രയുണ്ടെന്ന് മനസിലാക്കുന്നത്.

സെപ്റ്റംബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെയുണ്ടായിരുന്ന CPI 6.4% ആണ് എന്നതിനാല്‍, പുതിയ കണക്കുകള്‍ ആശ്വാസം പകരുന്നതാണ്. അതേസമയം പണപ്പെരുപ്പത്തില്‍ ചെറിയ കുറവ് സംഭവിച്ചെങ്കിലും, വിപണിയില്‍ സാധനങ്ങളുടെ വിലയ്ക്ക് കാര്യമായ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല. 2021 ഒക്ടോബര്‍ മുതല്‍ എല്ലാ വര്‍ഷവും CPI, 5 ശതമാനത്തില്‍ ഉയര്‍ന്നുതന്നെ നില്‍ക്കുകയാണ്. സെപ്റ്റംബര്‍ മുതല്‍ ഒക്ടോബര്‍ വരെയുള്ള ഒരു മാസത്തിനിടെ പണപ്പെരുപ്പം 0.3% ഉയര്‍ന്നതും തലവേദന സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്.

വിദ്യാഭ്യാസം, ഗതാഗതസേവനം എന്നിവയ്ക്ക് ഒരു മാസത്തിനിടെ യഥാക്രമം 2%, 1.1% എന്നിങ്ങനെയാണ് വിലയുയര്‍ന്നത്.

വാര്‍ഷിക കണക്കെടുക്കുമ്പോള്‍ വിവിധ മേഖലകളിലെ വിലക്കയറ്റം ഇപ്രകാരം:
ഹൗസിങ്, വെള്ളം, വൈദ്യുതി, ഗ്യാസ്- 7.2% വര്‍ദ്ധന
ഭക്ഷണം, ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയിട്ടില്ലാത്ത പാനീയങ്ങള്‍- 7% വര്‍ദ്ധന

Share this news

Leave a Reply

%d bloggers like this: