അയർലണ്ടിൽ വീട്ടുവാടക തുടർച്ചയായി ഉയരുന്നു; നിലവിലെ ശരാശരി 1,836 യൂറോ; ലിമറിക്കിൽ വർദ്ധിച്ചത് 17.5%

അയര്‍ലണ്ടിലെ ശരാശരി വീട്ടുവാടക ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ 4.9% ഉയര്‍ന്നു. പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വെബ്‌സൈറ്റായ Daft.ie ആണ് 2024 ആദ്യ പാദത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം ഈ വര്‍ഷത്തെ ആദ്യ മൂന്ന് മാസങ്ങളില്‍ വാടക നിരക്ക് 0.6% ഉയര്‍ന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. 2024 ആദ്യ പാദത്തില്‍ രാജ്യത്തെ വീട്ടുവാടക ശരാശരി മാസം 1,836 യൂറോ എന്ന നിലയിലാണ്. തുടര്‍ച്ചയായി പതിമൂന്നാമത്തെ പാദത്തിലും മാസവാടക ഉയര്‍ന്നു. 2023-ലെ ആദ്യ പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡബ്ലിനില്‍ ഈ വര്‍ഷം 2.5% ആണ് വാടക വര്‍ദ്ധന. … Read more

അയർലണ്ടിൽ പുതുതായി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നവർ നൽകേണ്ടത് മാസം 1,595 യൂറോ; ഡബ്ലിനിൽ നൽകേണ്ടത് 2,000 യൂറോയിലധികം

അയര്‍ലണ്ടില്‍ പുതുതായി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നവര്‍ നല്‍കേണ്ടിവരുന്ന ശരാശരി മാസവാടക 1,595 യൂറോ ആയി ഉയര്‍ന്നു. മുന്‍ വര്‍ഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 133 യൂറോ അധികമാണിത്. നിലവിലെ വാടകക്കാരുടെ ശരാശരി വാടകനിരക്ക് 1,374 യൂറോ ആയിരിക്കെയാണ് ഇത്. Residential Tenancies Board (RTB)-ന്റെ 2023 നാലാം പാദ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, 2023-ല്‍ 9.1% ആണ് രാജ്യത്ത് പുതുതായി വാടകയ്ക്ക് നല്‍കപ്പെടുന്ന വീടുകളുടെ വാടക നിരക്ക് ഉയര്‍ന്നത്. പ്രാദേശിക കണക്കെടുത്താല്‍ പുതുതായി വാടക വീടെടുക്കുന്നവരുടെ വാടക വര്‍ദ്ധന ഏറ്റവുമധികം ബാധിച്ചത് … Read more

അയർലണ്ടിലെ ശരാശരി വാടക മാസം 1,850 യൂറോ; നിരക്ക് വർദ്ധന കുറഞ്ഞെങ്കിലും വാടക മേൽപ്പോട്ട് തന്നെ

അയര്‍ലണ്ടിലെ വാടകനിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയില്‍ കാര്യമായ കുറവ്. പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വെബ്‌സൈറ്റായ Daft.ie പുറത്തുവിട്ട റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം 2023-ലെ വാടക നിരക്ക് വര്‍ദ്ധന 6.8% ആണ്. 2022-ല്‍ ഇത് 13.7 ശതമാനവും, 2021-ല്‍ 10.3 ശതമാനവും ആയിരുന്നു നിരക്ക് വര്‍ദ്ധന. ഡബ്ലിനില്‍ കൂടുതല്‍ വീടുകള്‍ ലഭ്യമായതോടെയാണ് നിരക്ക് വര്‍ദ്ധനയില്‍ കുറവ് സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. അതേസമയം രാജ്യമെങ്ങും വാടക നിരക്ക് ഉയരുന്നത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴുമുള്ള പ്രതിഭാസം. ഡബ്ലിനില്‍ വാടക നിരക്ക് വര്‍ദ്ധന പൊതുവെ കുറവാണെങ്കിലും ഡബ്ലിന് പുറത്ത് വാടക കുത്തനെ ഉയരുകയാണ്. … Read more

അയർലണ്ടിൽ വാടകക്കാരുടെ വിവരങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാത്ത വീട്ടുടമകൾക്ക് ഇനി 10 യൂറോ പിഴ

അയര്‍ലണ്ടില്‍ വാടകക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ കൃത്യസമയത്ത് Residential Tenancies Board-ല്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത വീട്ടുടമകളില്‍ നിന്നും ഇനി പിഴ ഈടാക്കും. ഒരു വര്‍ഷം മുമ്പ് അധികൃതര്‍ എടുത്തുമാറ്റിയ പിഴയാണ് പുനഃസ്ഥാപിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്. പല വീട്ടുടമകളും ഇതില്‍ വീഴ്ച വരുത്തുകയും, ഇതുകാരണം രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കെട്ടിക്കിടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യമാണ് നടപടിയിലേയ്ക്ക് നീങ്ങാന്‍ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്ന് ബോര്‍ഡ് വ്യക്തമാക്കി. മാര്‍ച്ച് 1 മുതലാണ് പിഴ നിലവില്‍ വരിക. മാസം 10 യൂറോ എന്ന നിരക്കിലാണ് പിഴ. വാടകക്കാരുടെ വിവരങ്ങള്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാത്ത പക്ഷം ഓരോ … Read more

അയർലണ്ടിൽ പുതുതായി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നവർ നൽകേണ്ടത് മാസം 1,600 യൂറോ!

അയര്‍ലണ്ടിലെ പുതുതായി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുന്നവര്‍ വീട്ടുവാടകയായി നല്‍കേണ്ട തുക ശരാശരി 1,598 യൂറോ ആയി ഉയര്‍ന്നു. അതേസമയം നേരത്തെ തന്നെ വാടകക്കാരായി തുടരുന്നവര്‍ നല്‍കുന്നത് ശരാശരി 1,357 യൂറോ ആണെന്നും 2023-ലെ മൂന്നാം പാദത്തിലുള്ള വിവരങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനമാക്കി Residential Tenancies Board (RTB) പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പുതുതായി വീട് വാടകയ്ക്ക് എടുക്കുമ്പോഴുള്ള ശരാശരി നിരക്ക് ഒരു വര്‍ഷത്തിനിടെ 11% വര്‍ദ്ധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് പറയുന്നത്. നിലവിലെ വാടകക്കാരുടെ വാടകനിരക്ക് 12 മാസത്തിനിടെ 5.2% ആണ് വര്‍ദ്ധിച്ചത്. … Read more

അയർലണ്ടിലെ ശരാശരി മാസവാടക 1,300 യൂറോ ആയി ഉയർന്നു; ഡെപ്പോസിറ്റ് തുക 1,000 യൂറോ

അയര്‍ലണ്ടിലെ ദേശീയ വാടകനിരക്ക് ശരാശരി 1,300 യൂറോ ആയി ഉയര്‍ന്നുവെന്ന് Residential Tenancies Board (RTB)-ന്റെ പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഒപ്പം നിലവില്‍ ഡെപ്പോസിറ്റായി നല്‍കേണ്ടത് ശരാശരി 1,000 യൂറോയുമാണ്. 2019-20 കാലഘട്ടത്തെ അപേക്ഷിച്ച് വാടകനിരക്കില്‍ 300 യൂറോയുടെ വര്‍ദ്ധനയുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. ഈ കാലയളവിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ RTB-യുടെ പഠനം നടന്നിട്ടുള്ളത്. പഠനം സംബന്ധിച്ച് നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍, തങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക് താമസം ആരംഭിച്ച ശേഷം നിരക്ക് വര്‍ദ്ധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് 31% വാടകക്കാരും പറഞ്ഞത്. കഴിഞ്ഞ 12 മാസത്തിനിടെയാണ് … Read more

750 യൂറോ വരെ തിരികെ ലഭിക്കുന്ന അയർലണ്ടിലെ റെന്റ് ടാക്സ് ക്രെഡിറ്റിന് നിങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ചോ?

അയര്‍ലണ്ടില്‍ ഉയര്‍ന്ന ജീവിതച്ചെലവിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിനായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ട പരിഹാരനിര്‍ദ്ദേശങ്ങളിലൊന്നായ Rent Tax Credit-ന് അപേക്ഷിക്കുന്നവര്‍ വളരെ കുറവ്. ഏകദേശം 400,000 പേരാണ് റെന്റ് ടാക്‌സ് ക്രെഡിറ്റിന് അര്‍ഹരായി രാജ്യത്തുള്ളതെന്നും, എന്നാല്‍ വെറും 65,000 പേര്‍ മാത്രമേ ഈ വര്‍ഷം ഇതുവരെ ഇതിന് അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ളൂവെന്നും Sinn Fein TD-യായ Eoin O Broin പുറത്തുവിട്ട രേഖകള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നു. രാജ്യത്ത് വാടകനിരക്കുകള്‍ കുത്തനെ ഉയര്‍ന്നതിനെത്തുടര്‍ന്ന് 2023 ബജറ്റിലാണ് Rent Tax Credit എന്ന ക്ഷേമപദ്ധതി സര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത്. 500 യൂറോ … Read more

അയർലണ്ടിലെ താമസസൗകര്യം: തട്ടിപ്പിന് ഇരകളാകുന്നത് ഏറെയും ഇന്ത്യക്കാർ അടക്കമുള്ള വിദേശ വിദ്യാർഥികൾ

അയര്‍ലണ്ടില്‍ ഇന്ത്യക്കാര്‍ അടക്കമുള്ള വിദേശവിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ വാടകയുടെ പേരില്‍ നേരിടുന്നത് കൊടിയ ദുരിതം. Irish Council of International Students (ICOS) ഈയിടെ നടത്തിയ ഒരു സര്‍വേയില്‍, 13% വിദ്യാര്‍ത്ഥികളും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വാടക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായതായി വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഭവനപ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമായ അയര്‍ലണ്ടില്‍, ‘കലക്കവെള്ളത്തില്‍ മീന്‍ പിടിക്കുന്ന’ വീട്ടുടമകളുടെ വിവരങ്ങളാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടിലൂടെ പുറത്തുവരുന്നത്. താമസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ICOS നടത്തിയ സര്‍വേയില്‍, അയര്‍ലണ്ടിലെ 819 വിദേശവിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണ് പങ്കെടുത്തത്. ഇതില്‍ വാടക തട്ടിപ്പിന് ഇരയായവരില്‍ വെറും 11% പേര്‍ മാത്രമാണ് ഇക്കാര്യം … Read more

അയർലണ്ടിൽ വാടകനിരക്ക് വീണ്ടും ഉയർന്നു; നിലവിലെ ശരാശരി മാസവാടക എത്ര?

ഭവനപ്രതിസന്ധി തുടരുന്ന അയര്‍ലണ്ടില്‍ വീട്ടുവാടക വീണ്ടും മേല്‍പോട്ട്. നിലവില്‍ മാസം 1,825 യൂറോയോളമാണ് അയര്‍ലണ്ടിലെ ശരാശരി വാടകനിരക്ക്. 2011 അവസാനകാലത്ത് ഇത് മാസം 765 യൂറോ ആയിരുന്നു. അതേസമയം കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗണിന് ശേഷമുള്ള മാസങ്ങളെക്കാള്‍ വാടകമേഖലയില്‍ നിലവില്‍ സ്ഥിതി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട് വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രോപ്പര്‍ട്ടി വെബ്‌സൈറ്റായ Daft.ie-യുടെ ഏറ്റവും പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ട് പ്രകാരം, 2023-ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തെ അപേക്ഷിച്ച് മൂന്നാം പാദത്തില്‍ (ജൂലൈ, ഓഗസ്റ്റ്, സെപ്റ്റംബര്‍) രാജ്യവ്യാപകമായി വാടകനിരക്ക് ഉയര്‍ന്നത് ശരാശരി 1.8% ആണ്. അതേസമയം ആളുകള്‍ … Read more